Onze normen en waarden

Visie

Wij maken morgen 

Het opvoedingsproject en de Wijnbergcode in enkele zinnen… 

Ons logo en onze huisstijl tonen ons opvoedingsproject met de nieuwe ‘baseline’ of leuze: wij maken morgen. Met nieuwe woorden van vandaag geven we uiting aan ons onderwijs en onze opvoeding waaraan wij vanuit traditie en opgebouwde sterktes durven werken. De nieuwe vorm is beeldrijk en kernachtig en herbergt de visie die in enkele zinnen hieronder te lezen valt. 

Deze Wijnbergcode verwijst naar de genetische code, de schat aan talenten en mogelijkheden die we bij de geboorte meekrijgen. Ons startkapitaal waarmee we de onderneming van ons leven mogen  aanvatten.

Het unieke van elke mens is het waardevolle uitgangspunt van ons samenleven. Elke persoon draagt zijn kleur bij tot het geheel. Dit maakt het samenzijn van elke klasgroep, onze school, elk team en elk  samenleven tot een unieke combinatie van kleuren. Een rijk kleurenpalet. Het unieke van elke persoon brengt in een school een grote diversiteit. Onze school werkt met een open houding samen met alle betrokkenen om een antwoord te bieden aan deze diversiteit.

De eerste primaire kleurontdekkingen van de peuter groeien in ontwikkeling en opvoeding tot een steeds rijker vloeiend mengsel van oneindig veel verbanden. De aarzelende, ontdekkende stappen van de peuter worden zelfbewuste, doordachte maar blijvend nieuwsgierige stappen van de zesdejaars. De Wijnbergcode toont ook deze evolutie en ontwikkeling.  

De code wordt doorheen de hele school herhaald en legt een verbinding tussen het oudere gedeelte en de nieuwbouw. Oud en nieuw worden één, traditie en vernieuwing vinden elkaar in goed, toekomstgericht onderwijs.  

De herhaling is ook een belangrijk pedagogisch middel: oefening baart kunst. Herhaling slijpt in, laat sporen na. Oefening vraagt tijd, kansen en het goedkeurend oog van de leermeester.
Vanuit de verbondenheid van WIJ (de vermenigvuldigingskracht van het meervoud) kiezen we voor het bouwen, het creëren en het MAKEN van de wereld waarin we leven en de wereld die we wensen voor onze kinderen MORGEN. 

De kleuren in de Wijnbergcode staan op zich maar beïnvloeden ook elkaar. De sociale context van de school biedt groeikansen waarbinnen het individuele leren en het groepsleren ontwikkelt. It takes a whole school to raise a child.  

De Wijnbergcode toont het zoeken van elke opvoeder naar de code om de schat in elk kind te ontdekken. Het goede zelfbeeld om de eigen ontwikkeling te sturen.  

De Wijnbergcode wil ook de gedragscode zijn om ons samenleven vorm te geven:  

respect voor mezelf, mijn talent en mijn ontwikkeling, 

respect voor de ander, het unieke en het diverse, de groep en het samenzijn, respect voor de dingen die ons omringen, door mensenhanden gemaakt, 

respect voor het leven in al haar vormen, de natuur en de wereld.  

Ja, jij mag er zijn! Jij hoort erbij. Wij zijn er voor jou. Werk je mee aan dit project? 

Terug naar boven