Maatwerk

Onze school vindt het vanuit onze visie en ons zorgbeleid heel belangrijk dat elk kind echt goed tot leren komt. We gaan daarom op zoek naar de onderwijsbehoeften en leerkenmerken van kinderen om van daaruit ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk daarop af te stemmen.
Daarbij hebben we ook aandacht voor de (CSF) cognitief sterk functionerende kinderen. Onze school is als ankerschool aangesloten bij het Project Talent (extra gesubsidieerd vanuit de overheid) en dat geleid wordt door het expertisecentrum
i.s.m. van KU Leuven, U Gent en U Antwerpen. Vanuit de wetenschappelijk opgebouwde inzichten versterken we onze
schoolwerking en ontwikkelen we de professionaliteit en expertise van leerkrachten.

Als ankerschool leiden en coördineren we een lerend netwerk van scholen om via uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en materialen, het samen opbouwen van inzichten en het ondersteunen van de deelnemers elke school te versterken in een goed onderbouwde werking naar de doelgroep van CSF kinderen. We werken ook aan de socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen met o.a. aandacht voor mindset, executieve vaardigheden, leermotivatie,… In dit ontwikkelingsproces is de school sterk groeiende en komt ons zorgbeleid ten goede aan alle kinderen waarbij het leren bijzondere aandacht vraagt.
Kwaliteit van onderwijs is bij ons geen ijdel woord maar een zorg van elke dag.    

Terug naar boven