Ouderraad

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.

De ouderraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
De leden van de ouderraad voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

Bestuursleden
Nele Wenes (voorzitter + social media)
Sabine Landuyt (ondervoorzitter)
Annelies Taillieu (penningmeester)
Delphine Delaere (secretaris)

Leden
Nele Grymonprez (schoolraad)
Lisa Van Den Dorpe

Zoals elk schooljaar ondersteunt de ouderraad de school op alle mogelijke vlakken.
Ook financieel probeert het de schoolrekeningen te ontlasten.
De ouderraad voorzien voor alle leerlingen van de school een bijdrage op de rekening van de schoolreizen (€3/leerling) en van de meerdaagse klassen (€2,5/nacht per leerling).

Heb je interesse om deel te nemen aan de werking?
Neem dan contact op met de voorzitter, Nele Wenes: ouderraad@wijnberg.info.

Volg de ouderraad ook op → @Ouderraad Wijnbergschool


Heb je interesse om deel te nemen aan de werking? Neem dan contact op met de voorzitter, Nele Wenes via ouderraad@wijnberg.info

De activiteiten van het oudercomité kan je ook volgen via de Facebookpagina.

Scroll naar boven